کشف چکچک سر سفید در منطقه کرائی شوشتر

پرنده چکچک سیاه سرسفید، از گونه های کمیاب ایران، در منطقه حفاظت شده کرائی شوشتر مشاهده و تصویربرداری شد.

به گزارش خورنا رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت: در سرشماری حیات وحش که روز چهارشنبه ۲۶ آبان در منطقه حفاظت شده کرائی به انجام رسید علاوه بر گونه های شاخص و معمول، یکی از گونه های بسیار کمیاب پرندگان در ایران به نام چکچک سیاه سرسفید نیز مشاهده و از آن عکسبرداری شد.

بهروز نجاتی افزود: البته در منطقه حفاظت شده کرائی گونه های دیگر چکچک چون چکچک ایرانی، چکچک دشتی، چکچک بیابانی، چکچک ابلق، چکچک ابلق جنوبی، چکچک هیوم، چکچک پشت سفید و چکچک گوش سیاه شرقی نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: چکچک سرسفید دارای طول بدنی ۱۷ سانتیمتر و چکچکی به رنگ سیاه شفاف با زیر تنه تا زیر پاها سیاه بوده که در اغلب بالغین سر سفید و در نابالغ ها و بعضی از بالغین سر سیاه است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر در پایان با بیان اینکه چکچک سرسفید پرنده بسیار کمیابی بوده که بصورت اتفاقی و سرگردان در ایران، ترکیه، بحرین و امارات متحده دیده می شود اظهار کرد: این پرنده در مناطق صخره ای و معمولا فاقد پوشش به سر می برد و آشیانه خود را در سوراخ ها و گاهی درون ساختمان ها می سازد.

گفتنی است منطقه حفاظت شده کرائی با وسعت بالغ بر ۶٠ هزار هکتار در ٣۵ کیلومتری جنوب شرقی شوشتر واقع شده و علاوه بر اهمیت زیستگاهی، اکولوژیکی و تنوع زیستی منحصر به فرد، مهمترین زیستگاه قوچ و میش یا گوسفند وحشی در استان خوزستان نیز محسوب می شود.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • به شکارچیان آدرس ندهید بیزحمت