با برکناری یکی از مدیران شهرداری رقم خورد:

شلیک به قلب شبکه رانت خوار اهواز

ابوالفضل عابدینی

پس از تغییر مدیر یکی از سازمانهای شهرداری اهواز عده‌ای از رسانه ها و فعالان اجتماعی اهواز در اعتراض به این موضوع واکنش نشان دادند و چنان بر طبل ظالم و مظلوم کوبیدند که صحنه کربلا و جنایت عاشورا را در ذهن مخاطب تداعی می شود.

جریان چیست و چرا تغییر یک مدیر باید اینگونه عده ای را برآشوبد و قلم فرسایی کنند.

ماجرا از آنجا آغاز می شود که از اولین روز روی کار آمدن شورای ششم و امینی عده ای با بحران سازی وبحران نمایی مسئله ی میدان بار شهرداری اهواز – که دستهای پشت پرده ای در پی تعطیلی آن، و رونق دادن وجایگزین کردن میدان دیگری در شهر همجوار(که مالکیت خصوصی دارد)- به کانالیزه کردن افکار عمومی و اولویت سازی برای مدیریت شهری مشغول شدند.

این عزیزان تلاش های خستگی ناپذیری برای تشویق و ترغیب قوه قضاییه و نهادهای امنیتی برای پلمب و برخورد باغرفه داران میدان میوه و تره بار داشتند.

طی سالهای گذشته همزمان با فضاسازی های رسانه ای، استاندار حلقه گرای دولت تدبیر، به همراه عوامل خود این میدان را تبدیل به مسئله امنیتی در استان ساخته و با کشاندن بلا وجه آن در شورای تامین، نه تنها فضای  کسب و کار این صنف را دچار اختلال کردند بلکه موجب غفلت شورای تأمین از مسایل حاد امنیتی شدند
همین رفتارهای سلیقه ای و نگاه ابزاری از شورای تامین طی شش سال دوره استاندار دولت تدبیر، یکی از عوامل بروز حوادث ناگوار امنیتی در استان از جمله ترورهای ۳۱ شهریور بوده است.

توجه بیش از حد مدیران استانی به فعالیت بارفروشان میدان تره بار عرصه برای فعالیت وطن فروشان و ایرانستیزان را فراهم ساخت، همزمان که رییس شورای تامین خوزستان با علاقه خاصی مسایل میدان تره بار را دنبال میکرد و تمرکز سایر مسئولین همراه با خود را بر روی مسایل بی اهمیت می برد، از توجه به مسایل حساس و امنیتی استان غفلت شد و میوه ی تلخ این غفلت در میدان بی کفایتی مدیران وقت، هزینه های سنگینی بود که بر مردم وکشور تحمیل گشت.

موضوع حاشیه تراشی برای میدان غدیر اهواز کلاف چندان پیچیده ای نیست و بررسی آن موضوع این جستار نمی باشد، ولی اگر توجهی به عملکرد دلالان و کاسبان مطبوعاتی و ورود منفعت جویانه شان به مسایل شهری نشود هر از گاهی باید منتظر بحران نمایی های کاذب در استان بود، همچنانکه همزمان با وقوع زلزله اندیکا و ویرانی خانه های آنها طیفی از مطبوعات هنوز در حال دریغاگویی برای عزل شهردار یک منطقه بودند، همزمان با زلزله بندرعباس و بحران آب در حوزه کرخه و کارون، طیف دیگری از مطبوعات از عزل مدیر دیگری دردشان گرفته است.

طرح موضوع تغییر مدیران شهری، از اختیارات شهردار است، و گرانی میوه وخلع ید دلالان فعالان در این صنف نیازمند راهکار های عملی است، اما کاسه داغ تر از آش شدن برخی رسانه ها و وجود روابط آشکار وپنهان، انگیزه قلم زدن آنان را با علامت سوال جدی مواجه ساخته است.

فارغ از نقد های منصفانه چهره های مطبوعاتی مستقل با بررسی پیشینه برخی از منتقدین و مخالفین فعالیت میدان میوه و تره بار غدیر اهواز و کنار هم چیدن پازل های قدرت در استان و اهواز می توان از تغییر این مدیر توسط شهردار جدید اهواز به شلیک مستقیم به قلب شبکه رانت خوار پرآوازه سالهای قبل یاد کرد و با این اقدام میتوان امیدار شویم که قطار تغییرات مدیریت شهر از مسیر های دیگر همچون سازمان مدیریت پسماند نیز خواهد گذشت و با کنار گذاشتن مدیران ناکارآمد وضعیت خدمات شهری بهبود یابد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.