برگزاری مانور سراسری شرایط اضطراری و پدافند غیر عامل درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر + گزارش تصویری

مدیر عامل سازمان منطقه ی ویژه اقتصادی پتروشیمی: پتروشیمی های مستقر در منطقه ی ویژه اقتصادی، آمادگی قابل قبولی برای مدیریت شرایط اضطراری دارند.

به گزارش خبرگزاری خورنا، با حضور واحدهای مجتمع های مختلف پتروشیمی، مانور سراسری شرایط اضطراری و پدافند غیر عامل با حضور شرکت های مستقر در منطقه ی ویژه ی اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر با محوریت سازمان منطقه ویژه برگزار شد.

سید امید شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه گفت: مجتمع های پتروشیمی حاضر در شهرستان بندرماهشهر از سطح آمادگی قابل قبولی برای مدیریت شرایط اضطراری درمواقع بروز تهدید و یا حوادث برخوردار هستند.

وی سه شنبه مورخه ۲۵آبان ماه ۱۴۰۰ در نشست کمیته شرایط اضطراری و در جریان برگزاری تمرین سراسری مانور پدافند غیر عامل درسازمان منطقه ی ویژه اقتصادی پتروشیمی اظهار داشت :صنعت پتروشیمی امروزه به واسطه ی برخورداری از تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دیده در حوزه ی HSE، درکنترل حوادث مختلف ازجایگاه ویژه ای برخوردار است.

در حاشیه ی این مانور سراسری فرماندار این شهرستان با اشاره به برگزاری مطلوب مانور در منطقه ی ویژه اقتصادی پتروشیمی اظهار داشت: برگزاری این مانور نشان داد که مدیریت شهرستان و مدیریت شرایط اضطراری دراین منطقه، از ادبیات مشترکی درزمینه همکاری وکاهش آسیب ها درمواقع بحرانی برخوردارهستند.

فریدون بندری گفت: درشهرستان بندرماهشهر صنایع بزرگ و استراتژیک مستقر هستندکه قطعا تهدیدات متعددی متوجه آنهاست و برگزاری مانورها می تواند در کاهش آسیب های احتمالی درزمان بحران ها وتهدیدات اثرگذار باشد.

رییس شورای تامین شهرستان بندرماهشهر با اشاره به برگزاری مانور امروز با مدیریت سطح ۲ توسط سازمان منطقه ی ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: این مانور توانست به دستاوردهای قابل قبولی درحوزه ی پدافند غیرعامل دست یابد و با بروز رسانی تجهیزات توسط سازمان همواره می تواند موثر واقع شود.

با اعلام عملیات مانور و ۳ سناریوی متفاوت از پیش تعیین شده از جمله انتشار مواد آمونیاک از محل مخزن شماره یک پتروشیمی رازی، آتش سوزی در محل مخزن ۹۰۰۱اتیلن پتروشیمی امیر کبیر و همزمان حادثه آتش سوزی در محل مخزن نفتای پتروشیمی بوعلی سینا نیروهای این واحدها به تمرین پرداختند و آمادگی خود را به نمایش گذاشتند.

با توجه به اینکه شهرستان بندرماهشهر یکی از شهرستان های مهم و استراژیک می باشد ارزیابی اینگونه مانورها در آمادگی با شرایط اضطراری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با اعلام کنترل حریق و اقدامات لازم عملیاتی و امدادی پیش بینی شده پایان مانور و شرایط عادی اعلام شد.