بهادری جهرمی سخنگوی جدید دولت شد

علی بهادری جهرمی در نشست عصر امروز یکشنبه ۲۳ آبان هيات دولت به عنوان سخنگو و رئيس شورای اطلاع رسانی دولت سیزدهم معرفی شد

به گزارش خورنا علی بهادری جهرمی متولد ۱۳۶۴ در شهرستان گلپایگان بوده و دارای دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس است.

از جمله سوابق اجرایی وی می توان به ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، عضویت در کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، عضویت در مجمع مشورتی حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان، رئیس هیات مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی و نیز مشاور حقوقی در نهادها و سازمان های عمومی و خصوصی متعدد اشاره کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.