استمرار کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص

مشاور وزیر نفت در امور زنان خواهان استمرار کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص از جمله مادران دارای فرزند زیر ۶سال ، فرزند/همسر معلول یا دارای بیماری صعب العلاج و زنان سرپرست خانوار شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا، فاطمه تندگویان مشاور ارشد وزیر نفت در امور زنان و خانواده در نامه ای به معاونت وزیر در توسعه مدیریت منابع انسانی با اشاره به بخشنامه لغو دورکاری کارکنان سازمان ها، شرکت ها و ادارات، این بخشنامه را نافی بخشنامه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص از جمله مادران دارای فرزند زیر ۶سال ، فرزند/همسر معلول یا دارای بیماری صعب العلاج و زنان سرپرست خانوار ندانست و خواستار استمرار اجرای بخشنامه مصوب سال ۹۶ در این مورد شد.