بخشنامه صدا و سیما درمورد آیت الله هاشمی رفسنجانی

خورنا: شنیده شده معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای که به بخش های مختلف این سازمان ارسال کرده، خواسته است که لقب ”آیت الله” پیش از ذکر نام هاشمی رفسنجانی، آورده شود.

به گزارش سرویس سیاسی انتخاب، این بخشنامه خواستار آن شده است که ضمن مد نظر گرفتن سوابق هاشمی رفسنجانی، از پخش هرگونه برنامه تخریبی علیه او خودداری شود.

این درحالی است که صدا و سیما پیش از این در برنامه های تلویزیونی بخش سیاسی خود ، به ذکر مواردی در جهت خدشه به جایگاه آقای هاشمی و نقش او در انقلاب اسلامی مردم ایران پرداخته است که در مواردی هم عکس العمل دفتر ایشان را به همراه داشته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.