طرح دو فوریتی مجلس برای افزایش اعتبار وام ازدواج

خورنا: وی افزود: البته من مخالف افزایش میزان وام هستم چون این کار موجب می شود آمار وام گیرنده ها کاهش یابد و منابع بانکی زود تمام شود. بنده خودم با رئیس بانک مرکزی و مدیران بانکها صحبت کردم و دلیل اینکه جوانها بیش از دو سال است در نوبت وام هستند سوال کردم. رئیس بانک مرکزی هم گفت حتی ما بیش از ظرفیت وام داده ایم و دیگر اعتبار نداریم. برای همین در این طرح پیشنهادی موضوع “وجوه اداره شده” را مطرح کردیم تا سازمانها و ادارات هم وارد این بحث شوند. این طرح دو فوریتی مورد استقبال نمایندگان و حتی کمیسیون بودجه هم قرار گرفته است.

به گزارش مهر،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به اینکه آیا بهتر نیست وام ازدواج عروس و دامادها جداگانه پرداخت شود گفت: اعطای وام جهیزیه و مسکن به دختر و پسر به صورت جداگانه برنامه مناسبی است. ولی در شرایط فعلی امکانپذیر نیست و می توان در مراحل بعدی این موضوع را در مجلس مطرح و به دولت پیشنهاد کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.