بند میزان سدی از آثار منظومه آبی ، تاریخی و جهانی شوشتر

 

بندمیزان سدی است در شمال شوشتر که به صورت غربی ، شرقی ایجاد شده و در واقع اولین اثر از مجموعه سیزده گانه سازه های آبی شوشتر به شمار می آید .

بند میزان رود کارون را به دو بخش با نسبت ۲ به ۴ تحت عنوان گرگر ( ۲ دانگه ) و شطیط ( ۴ دانگه ) تقسیم می کند بند میزان بزرگترین سازه سنگ و ساروج منظومه آبی تاریخی شوشتر و متعلق به دوره ساسانی است

در ضلع شرقی بند میزان تعداد ۹ دهانه آبرو است که آب را به سمت جنوب و رود گرگر هدایت می کند دهانه ۱۰ نیز در ضلع غربی بند قرار دارد که باعث تنظیم آب بین دو رودخانه گرگر و شطیط می باشد .

منبع

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.