خرید ۷ هزار تن خرما از کشاورزان شادگانی

رئیس اداره تعاون روستایی شادگان گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود ۷ هزار تن خرما از کشاورزان شادگانی خریداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خورنا، سید ماجد موسوی، رئیس اداره تعاون روستایی شادگان اظهار کرد: ۵ هزار تن خرما از ابتدای خرید تضمینی این محصول تاکنون از نخل‌داران شهرستان شادگان خریداری و در انبارها نگهداری شد.

موسوی ادامه داد: باتوجه به اینکه طبق دستورالعمل خرید در فضای مسقف باید صورت گیرد؛ لذا به دلیل نبود انبار استاندارد در شهرستان قسمتی از خرما شادگان به دلیل کمبود فضای مسقف توسط نخل‌داران به مراکز خرید اهواز تحویل داده شد.

رئیس اداره تعاون روستایی شادگان ادامه داد: در حال حاضر ۹ انبار خرید محصول خرما تکمیل شدند که از این تعداد ۵ انبار مربوط به شبکه تعاون روستایی و ۴ انبار دیگر مربوط به بخش خصوصی هستند.

وی در پایان افزود: با خرید تضمینی خرما در کنار نخل‌داران شهرستان شادگان خواهیم بود و نخل‌داران مطمئن باشند که محصول آنها روی زمین نخواهد ماند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.