“معاونت در قتل” سومین اتهام سعید مرتضوی ابلاغ شد

خورنا: سعید مرتضوی غیر از دو اتهام قبلی به جرم معاونت در قتل روز سه شنبه محاکمه می شود.یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: سعید مرتضوی به دلیل بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع در پرونده مطرح شده علیه وی متهم شناخته شده که در متن کیفرخواست دادستانی هم این دو اتهام است.

به گزارش مهر،وی افزود: غیر از این دو اتهام در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال جاری شعبه ۷۶ کیفری استان تهران سعید مرتضوی را به اتهام معاونت در قتل متهم شناخته و تعداد اتهامات مرتضوی به سه اتهام رسید و همگی در کیفرخواست لحاظ شده و در تاریخ اول اسفند ماه سال جاری به وی ابلاغ شده است. این در حالی است که روز سه شنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی علنی برگزار می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.