گشت مشترک تعزیرات حکومتی و بازرسان اداره صمت جهت نظارت بر نانوایان شهرستان امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – بهاروند رییس اداره صمت شهرستان امیدیه گفت:
طرح نظارت بر واحدهای نانوایی امیدیه به منظور بررسی وضعیت قیمت نان، وزن چانه، نحوه میزان مصرف و عرضه آرد و رعایت دستور العملهای بهداشتی با حضور تعزیرات حکومتی و بازرس اداره صمت صورت گرفت .
در این گشت به صورت موردی از چندین واحد نانوایی بازرسی و طی آن کیفیت و کمیت پخت نان مورد ارزیابی قرار گرفت .
عدم رعایت ساعت فعالیت از موارد رایج تخلفات این صنف در این بازدیدها بوده است .
در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره تلفن ۱۲۴ یا شماره تلفن ۵۲۶۲۵۸۴۸ صمت تماس حاصل نماید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.