زمانی پور سرپرست اورژانس شهرستان هفتکل شد

طی حکمی از سوی دکتر مولایی مدیر شبکه بهداشت و درمان هفتکل عبداله زمانی پور سرپرست اورژانس این شهرستان شد.

زمانی پور از قدیمی های این شهرستان و درس خوانده دبیرستان رودکی است.

امیدواریم آقای زمانی پور یکبار برای همیشه مشکلات و حاشیه های عدیده اورژانس در سالهای اخیر را بدور از هرگونه جناح و دسته پایان دهد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.