مجری صدا و سیما شهردار هفتکل شد

مهدی محمودی با گرفتن ۴ رای موافق از شورای شهر رسما شهردار هفتکل شد.

محمودی متولد ایذه و پیش از این بعنوان مجری صدا و سیما فعالیت داشت.

امیدواریم وی که طبق اعلام برخی رسانه های محلی مورد حمایت مستقیم نماینده بوده،بتواند پا جای پای مهندس رضائیان شهردار پیشین بگذارد و رضایت عمومی را کسب نماید.

با تمام بی توجهی شورای شهر به درخواست مردمی مبنی بر انتخاب یک شهردار بومی، لکن منافع شهرستان ایجاب می‌کند جهت عدم متضرر شدن هفتکل با نظر اعضای شورای شهر با سعه صدر برخورد و منتظر ماحصل این انتخاب ماند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.