همکاری نیروهای بسیج با بازرسان صمت و اتاق اصناف امیدیه

اسداله ترحم/ خورنا – به گزارش روابط عمومی اداره صمت در جلسه ای که با حضور بهاروند رییس اداره صمت شهرستان، رییس اتاق اصناف و فرماندهی بسیج اصناف و بازاریان برگزار گردید، بهاروند بر نقش و جایگاه ویژه بازرس در کنترل بازار و برخورد با تخلفات صنفی تاکید و از همیاران بازرس بسیج تشکر و قدردانی بعمل آورد

در ادامه جلسه رییس اداره صمت شهرستان خواستار گشت های مشترک در  صبح و عصر شد و گفت: با واحدهای صنفی متخلف برخورد قاطع خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.