رئیس بیمارستان بزرگ دزفول

دختر جوان دزفولی که دچار مرگ مغزی شده بود جان سه نفر را نجات داد

رئیس بیمارستان بزرگ دزفول گفت: دختر جوان دزفولی که دچار مرگ مغزی شده بود جان سه نفر را نجات داد.
به گزارش خبرنگار خورنا، دکتر احمد سلمان پور اظهار داشت: جوان ۲۲ ساله مرحومه انیس طاهری نسب که با تشخیص مرگ مغزی در بخش ای سی یو قلب بیمارستان بستری بود با کسب رضایت خانواده توسط بالگرد اورژانس هوایی ۱۱۵ دزفول به واحد پیوند بیمارستان گلستان اهواز اعزام شد. و با اهدای اعضا ناجی جان سه نفر شد.
شهزاد گلستانی مسئول کوردیناتوراهدای عضو بیمارستان در همین زمینه افزود اعضای انیسه، ناجی دو نفر شامل خانم ۴۳ ساله از اهواز و آقای ۵۴ ساله از سربندر همچنین کبد مرحومه جهت اهدا به شیراز منتقل شد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.