آب شرب شادگان، فاضلاب است

مجید ناصری نژاد، ️نماینده مردم شادگان در مجلس گفت : آبی که به شادگان به عنوان آب شرب تحویل داده می‌شود، فاضلاب است. این موضوع تبدیل به تراژدی ناتمامی شده است.

به گزارش خبرگزاری خورنا، ️رئیس محیط زیست خوزستان اعلام کرده حداقل روزانه ۱۲۰۰ مترمکعب فاضلاب خانگی شهر اهواز در رود کارون تخلیه می‌شود و این آب مستقیم پس از اهواز وارد شادگان می‌شود. هیچ مسئولی نباید در این رابطه سکوت کند.

کارگران آبفا حداقل ۷ ماه و تا یک سال حقوق نگرفتند و در این رابطه نیاز است وزارت نیرو و مسئولان مربوطه توجه ویژه به این موضوع داشته باشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.