رئیس اورژانس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد:

اعزام تیم بازرسی و HSE به مناطق زلزله زده اندیکا + تصاویر

رئیس اورژانس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ علوم پزشکی اهواز از اعزام تیم بازرسی و HSE جهت بازدید پایگاه های آماده در اورژانس اندیکا و آموزش HSE به مدارس و نیروهای اورژانس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خورنا و به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دکتر فرهنگ کره بندی با بیان این خبر اظهار کرد: به منظور بررسی آمادگی نیروهای عملیاتی اورژانس اندیکا و شهرهای معین، تیم ستادی جهت بازدید و بررسی نواقص پایگاهی و آموزش زلزله به دانش آموزان و مربیان مدرسه حضرت زینب (س)به اندیکا اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در این بازدید نکات مهم مقابله با زلزله، ایمنی در هنگام تخلیه اضطراری و تجمع در محل امن توسط شرهانی مسئول HSE به کودکان و مربیان مدرسه آموزش داده شد.

رئیس اورژانس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ علوم پزشکی اهواز در پایان افزود: همچنین مباحث مربوط به ایمنی نیز توسط واحد HSE به روستاییان تحت تاثیر زلزله شهرستان اکنون در حال انجام است.