شهردار سابق بهبهان بازداشت شد

 

در ادامه بازداشت های چند وقت اخیر در مجموعه شورا و شهرداری این بار شهردار پر حاشیه سابق توسط سربازان گمنام امام زمان بازداشت شد

خبرهای غیر رسمی از ادامه دار بودن این بازداشت ها حکایت دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.