هیات رئیسه شورای روستاهای بخش مرکزی اهواز انتخاب شدند

جلسه انتخاب هیات رئیسه شورای روستاهای بخش مرکزی اهواز امروز دوشنبه ۳۰ شهریور با حضور بخشدار مرکزی اهواز برگزار شد.

به گزارش خورنا در این جلسه سید کریم فواضلی به عنوان رییس شورای بخش مرکزی، ،عبدالساده عبودی نائب رییس، سعید مراونه شورای شهرستان، خلیل محسنی خزانه دار و فرحان بروایه به عنوان‌منشی شورای بخش به مدت یک سال انتخاب شدند.

گفتنی است بخش مرکزی اهواز یکی از سه بخشی تابعه شهرستان اهواز بوده که مشتمل بر دو دهستان و ۶۷ روستا است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.