آغاز واکسیناسیون دانش آموزان در امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – به گزارش روابط عمومی  بهداشت ودرمان امیدیه، در راستای بازگشایی ایمن مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰ و به منظور انجام فرآیند واکسیناسیون دانش آموزان ‌و پیشگیری از ازدحام در پایگاههای تزریق واکسیناسیون، فعلا انجام واکسن پایه دوازدهم با نوبت دهی انحصارا از طریق سامانه salamat.gov.ir صورت می پذیرد

واکسن درنظر گرفته شده برای این گروه با توجه به مجوز صادر شده، سینو فارم و در دو نوبت میباشد که به فاصله حداقل یکماه تزریق می گردد.

شایان ذکر است نحوه واکسیناسیون سایر دانش آموزان که با هماهنگی همکاران محترم وزارت آموزش و پرورش انجام خواهد شد، متعاقبا اعلام خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.