دستور تخلیه و ترخیص کالاهای لنج داران آبادان، اروندکنار و چوئبده صادر شد

در پی سفر استاندار خوزستان به شهرستان آبادان و بررسی مشکلات لنج دارانی که در ماه‌های اخیر اجازه ترخیص کالاهای خود را از بنادر آبادان اروندکنار و چوئبده نداشتند دستور تخلیه و ترخیص این کالاها صادر شد.

به گزارش خورنا و به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان معطلی کالاهای لنج داران در تعاقب دستورالعملی بود که طی آن لنجداران فقط می‌توانستند در طول سال به یک بار سفر و انجام واردات مبادله بکنند. لنج دارانی که اجازه ترخیص نداشتند برای بار دوم بود که واردات کالاهای خود را انجام می‌دادند که با صدور بخشنامه ای امکان تخلیه و ترخیص آنها کن لم یکن شده بود

این امر با بازدید میدانی و دستور صریح استاندار خوزستان و تصویب فوری شورای تامین شهرستان آبادان مبنی بر صدور مجوز ترخیص سریع این کالاها همراه شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.