معاون فرماندهی انتظامی خوزستان خبر داد:

دستگیری عامل انتشار شایعه وجود بسته مشکوک در یکی از بانکهای اهواز

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان خوزستان گفت: باکار اطلاعاتی ماموران پلیس، عامل شایعه وجود بسته مشکوک در یکی از بانکهای اهواز دستگیر شد.

به گزارش خورنا سرهنگ مختار حیدری در بیان جزئیات این خبر گفت: در مورخ ۲۰ شهریور سال جاری درپی شایعه وجود بسته مشکوک در یکی از بانکهای اهواز، شناسایی و دستگیری عامل شایعه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با کار اطلاعاتی مستمر و انجام یک سلسله عملیات فنی – پلیسی، عامل شایعه پراکن را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، طی عملیاتی دستگیر کردند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان خوزستان اظهار داشت: در تحقیقات پلیس و برابر اعلام خانواده متهم، فرد مزبور بیمار اعصاب وروان است.

سرهنگ حیدری تصریح کرد: پلیس خوزستان تامین امنیت اجتماعی و روانی جامعه را از وظایف ذاتی خود می داند و براساس قانون با افرادی که با شایعه پراکنی و نشر مطالب کذب، قصد تشویش اذهان عمومی، ایجاد ناامنی روانی برای شهروندان را داشته باشند، قاطعانه برخورد می کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.