صلاحیت فنی شهردار منتخب شهر چمران توسط هیئت تطبیق رد شد

صلاحیت فنی حسین قمری منتخب شهرداری شهر چمران توسط هیئت تطبیق شهرستان بندرماهشهر رد شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا به نقل از یک منبع آگاه حسین قمری منتخب شورای شهر چمران جهت تصدی سمت شهرداری چمران، به دلیل دارا نبودن سوابق و شرایط لازم، توسط هیئت تطبیق شهرستان بندرماهشهر رد شد.

 

 

گفتنی است از سال ۹۷ با تصویب آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار توسط هیات وزیران، کاندیدای شهرداری‌ها باید دارای شرایط و سوابق خاصی باشند و بر همین اساس طی روزهای گذشته منتخب شهرداری شهر اهواز نیز توسط هیئت تطبیق شهرستان اهواز رد شده بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.