مدیر عامل پتروشیمی مارون مورد سوء قصد قرار گرفت

ساعاتی پیش مجید محمدی مدیرعامل پتروشیمی مارون درب منزل خود در شهر اهواز مورد سوء قصد قرار گرفت.

قاسمی رئیس حراست پتروشیمی مارون در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خورنا گفت: ساعاتی پیش مدیر عامل پتروشیمی مارون در منزل خود در شهر اهواز توسط فردی ناشناس با اسلحه شکاری مورد سوء قصد قرار گرفت.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این حادثه آسیبی به جناب محمدی وارد نشده و سوءقصد نا موفق بوده است.

رئیس حراست پتروشیمی مارون خاطرنشان کرد: دستگاه‌های امنیتی در تحقیق و حال بررسی این موضوع بوده و بزودی مسببان این حادثه شناسایی خواهند شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.