پایان یک هفته کار جهادی در هندیجان

با پایان کار لای روبی مخزن اصلی ذخیره آب هندیجان ، یک هفته کار جهادی در زمینه آب شرب هندیجان توسط هیات فاطمیون پایان یافت .

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری خورنا “حاج بهمن دادفر مسئول گروه جهادی فاطمیون هندیجان با اعلام خبر پایان کار لای روبی لاگن ذخیره آب شرب هندیجان ، اتمام کار جهادی در این پروژه را اعلام نمود .

دادفر با بیان اینکه پس از بررسی میدانی و تشکیل جلسات کارشناسی متعدد ، با بکارگیری ظرفیت خیرین و بسیج تجهیزات مکانیکی پیشرفته ، ابتدا” کانال انتقال آب خام شرب از سد آسک هندیجان تا تاسیسات پمپاژ به طول تقریبی ۳۰۰ متر ، عرض ۶ متر و ارتفاع ۴ متر به صورت کامل لای روبی گردید که حجم حدود ۲۵۰۰ متر مکعب گل و لای به همراه لجن توسط بیل مکانیکی بیرون کشیده شد .ادامه کار لای روبی لاگن مرکزی آب هندیجان شروع و حوضچه ای با ابعاد تقریبی ۱۳۰ در ۳۰ متر و ارتفاع ۴ متر لای روبی شد که از این حوضچه نیز حدود ۲۵۰۰ متر مکعب گل و لای و لجن تخلیه گردید و با اتمام کار لای روبی لاگن مرکزی آب هندیجان ، یک هفته کار جهادی در این حوزه به پایان رسید.

مسئول گروه جهادی فاطمیون هندیجان ضمن استناد به نظریه کارشناسی سرمایه گذار آب شیرین کن هندیجان عنوان داشت : با اتمام این پروژه ها ، ضمن افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حجم مفید پیش تصفیه دستگاههای آب شیرین کن شهر ، شاهد کاهش کدورت آب و پایداری آن در بارندگی های زمستان که منجر به گل و لای شدن آب سد میگردد ، خواهیم بود .

حاج بهمن دادفر در ادامه ضمن تشکر صمیمانه از همکاری و روحیه جهادی سرهنگ قاسمی خشاب فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج هندیجان ، هیات رزمندگان اسلام ، خیرین ارجمند ، شرکت نور ویژه ، مدیریت آبفا و مهندس کوه گرد پیمانکار پروژه که از ابتدای پروژه پای کار بودند ، بیان نمودند : هیات فاطمیون هندیجان با شعار هیات تعطیل نیست ، بلکه شکل آن تغییر کرده ، با تشکیل قرارگاه جهادی فاطمیون ظرفیت خود را در رفع نیازمندی های مردم شهرستان بکار بسته است و در حد توان قدم بر میدارد .