تعداد واکسن تزریق شده در شهرستان گتوند از مرز ۲۹ هزار گذشت

 

 

دکتر کلانتری مدیریت شبکه بهداشت و درمان گتوند با اعلام این خبر گفت:

 

از این آمار، تعداد ۱۸۴۸۷ نفر دُز اول و تعداد ۱۰۵۲۰ نفر دُز دوم را دریافت کرده اند. که در مجموع تعداد ۲۹۰۰۷ دُز واکسن به شهروندان گتوندی تزریق شده است.

 

دکتر کلانتری گفت: تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ در گروه بالای ۱۸ سال گتوند ، ۳۷/۵ درصد دُز اول و ۲۱/۳ درصد دُز دوم را دریافت کرده اند.

 

به این ترتیب تا این تاریخ، ۲۱/۳ درصد از گروه هدف بالای ۱۸ سال در مقابل کرونا واکسینه شده اند.

 

 

 

منبع