سارق سیم برق در دام پلیس آگاهی گتوند

 

 

فتح الله پارسایی فرمانده انتظامی شهرستان گتوند درگفتگو با خبرنگاران بیان داشت : در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم برق در نقاط مختلف شهرستان گتوند موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرارگرفت

 

وی افزود : درنهایت آحدی ازسارقان باهویت معلوم دستگیر و درتحقیقات انجام شده به چهار فقره سرقت سیم برق معترف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام محترم قضایی معرفی گردید

 

منبع