اعضای شورای اسلامی بخش زیدون انتخاب شدند

 اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی بخش زیدون انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار خورنا، صبح امروز شنبه مورخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۰، در راستای اجرای ماده ۵ قانون تشکیلات وظایف و شوراهای کشور کشور انتخاب شهرداران و ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش جلسه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی بخش با حضور نمایندگان منتخب شوراها و اعضای هیات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی و هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی برگزار شد که با توجه به صورت جلسه مربوطه به ترتیب آرا آقایان :

محمد چراغله
گودرز شمالی
حسین قنواتی
حبیب پناهی
طهماسب صفرزاده
به عنوان اعضای اصلی شورای اسلامی بخش زیدون انتخاب شدند.

و آقایان:

عیسی چرامی
مظفر والاگهر
محمود صفرزاده
بعنوان اعضای علی البدل بخش زیدون برگزیده شدند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.