تودیع و معارفه رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ایذه برگزار شد

خورنا_ مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ایذه با حضور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان ، نبوتی سرپرست فرمانداری شهرستان ایذه در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

در این مراسم از زحمات محمد بخشنده تقدیر و تشکر بعمل آمد و حجت الله روزپیکر به عنوان رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ایذه معرفی شد.

محمد بخشنده رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ماهشهر شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.