صدای کارکنان اداره آب هفتکل از عدم پرداخت حقوق بلند شد

از روز گذشته برخی از کارکنان اداره آب هفتکل طی تماس با خبرگزاری خورنا از عدم پرداخت حقوق و حق بیمه ابراز گلایه کردند.

این کارکنان در این خصوص اظهار داشتند :همه ما در دمای بالای پنجاه درجه در حال انجام وظیفه هستیم ولی متاسفانه باتوجه به گذشت چندین ماه حقوق و حق بیمه ما پرداخت نشده است.

آنان در ادامه بیان کردند :کجا دنیا یک کارگر چند ماه بدون بیمه و اگر خدای ناکرده هرکدام از این کارگران یا خانواده آنها دچار بیماری بدون دفترچه خود را در مان کند.

کارکنان اداره آب هفتکل در مدت تنش آبی از جان دل برای پایداری آب مایه گذاشته و حال این کارکنان ماه‌ها با این تورم و وضعیت سخت معیشت بدون حقوق زندگی سختی دارند.

حال انتظار می رود مسئولان آب نسبت به پرداخت حقوق کارکنان اهتمام لازم را داشته و بدانند عامل انگیزش در ارگانی برای کارگر حقوق است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.