پلمب سه باب مغازه از صنوف بهداشت حرفه ای و دو مرکز عرضه مواد غذایی در شهرستان امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان امیدیه سه باب مغازه از صنوف بهداشت حرفه ای و دو مرکز عرضه مواد غذایی
به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم رعایت موازین و ضوابط بهداشتی توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت پلمب و به مراجع مربوطه ارجاع داده شدند.