دکتر داود رئیسی خبر داد : افزایش ۵۰ درصدی دستگاهای دیالیز بیمارستان شهداء هندیجان طی ۶ ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری خورنا “دکتر داود رئیسی از اضافه شدن یک دستگاه دیالیز دیگر به بخش دیالیز بیمارستان شهداء هندیجان خبر داد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان هندیجان در این زمینه عنوان کرد: در طول ۶ ماه گذشته با اضافه شدن دو دستگاه دیالیز به بخش همودیالیز بیمارستان شهداء هندیجان تعداد دستگاههای دیالیز فعال به ۶ دستگاه رسیده است.

وی ادامه داد: این دستگاه جدید با اعتبار۳ میلیارد ریال توسط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تامین اعتبار و خریداری گردیده است.

دکتر رئیسی اظهار داشت: دستگاههای دیالیز دستگاههای پیشرفته ای هستند که برای تصفیه خون بیماران کلیوی و حیات این بیماران بسیار ضروری هستند، با توجه به وجود ۲۳ بیمار کلیوی نیازمند دیالیز در شهرستان و ضرورت وجود بخش دیالیز برای سلامت این بیماران عزیز، بروز بودن و کافی بودن تعداد این دستگاهها از موارد مهمی است که میبایست همیشه به آن توجه داشت تا ضمن فراهم نمودن آرامش و آسایش این بیماران، خللی در ارائه خدمت به این عزیزان ایجاد نشود.