اختصاصی خورنا

چرا اقتصاد ایران عقب ماند

ویژگی منحصر بفرد این کتاب اینست که بعد از ذکر ابعاد عقب ماندگی در همه حوزه ها، فصل مهمی را به زیور راهکارهای نجات اقتصاد ایران آراسته است

 

چرا اقتصاد ایران عقب ماند ؟ به قلم غلامحسین رنجبرها

 

قابل توجه جامعه فرهنگی و علمی ایران؛
مجموعه مقالات تحلیلی زیبا و کم نظیری تحت عنوان :

( چرا اقتصاد ایران عقب ماند؟)

کاری مشترک توسط آقایان غلامحسین رنجبرها و فرهاد باذلی محبوب تهیه و تدوین شده که علل تسلسل چالش ها وعقب ماندگی اقتصاد بیمار ایران را با تیزبینی و نگاهی خاص و جدید ، همراه با ارائه مستندات و ذکر آمارهای رسمی، در بوته کند و کاو و قضاوت منتقدانه و کاملا منصفانه ، قرار داده اند.

ویژگی منحصر بفرد این کتاب ، اینست که بعد از ذکر ابعاد عقب ماندگی در همه حوزه ها، فصل مهمی را به زیور راهکارهای نجات اقتصاد ایران ، آراسته کرده است.

راهکارهایی که وجاهت اجرایی و عملیاتی بر آن مترتب هستند.

خبرگزاری خورنا، خواندن این کتاب تحلیلی کثیرالمطلب و مفید را به همه علاقمندان وقوف چالش های مکثر و مکرر ایران بحران زده، توصیه می کند .

باعث افتخار و مباهات است که دو تن از عزیزان صاحب قلم خوزستانی، با نگاهی ملی، این چنین محصول و کار فرهنگی ارزشمند در حد و قواره یک رفرنس جامع علمی و دانشگاهی، به جامعه ایران عزیز، ارزانی داشته اند.