منتخبین شورای ششم بهبهان مردم را ناامید نکنید

انتخابات ششمین دوره شورای شهر بهبهان با تمام حواشی ریز و درشت آن برگزار شد

آنچه در گفتگوی با مردم متوجه  می شویم این است که مردم با علم به اهمیت جایگاه شورای شهر در کیفیت زندگی شهروندان، علی رغم تمام نارضایتی ها و کمبودهای آشکاری که در سطح شهر می بینند و با آن مواجه هستند، به امید ساختن آینده ای بهتر برای بهبهان و فرزندان آن به پای صندوق های رای آمدند.

تا اینجای کار آنچه از سمت مردم برای پیشرفت بهبهان لازم بود انجام شده است و شهروندان اکنون منتظر ادای دین و انجام مطلوب وظیفه از سوی منتخبین جدید شورای شهر هستند.

قدم اول و در واقع اصلی ترین و مهم ترین وظیفه اعضای شورا، انتخاب شهرداری توانمند برای سپردن سکان مدیریت شهر به دستان او است.

اما آنچه این روزها باعث نگرانی مردم و فعالین اجتماعی بهبهان شده است، شنیدن اسم های تکراری و امتحان پس داده در ادوار گذشته یا گزینه هایی از درون سیستم فشل و ناکارآمد شهرداری کنونی بهبهان است.

منتخبین شورای ششم باید متوجه باشند که این گزینه ها هر آنچه در چنته داشته اند را در سالیان گذشته رو کرده اند و حاصل تکیه زدن این گزینه ها بر صندلی شهرداری یا ریاست واحد های مختلف شهرداری را به وضوح می توان در سیمای شکسته شهر بهبهان و گام های خسته مراجعین به واحدهای شهرداری مشاهده کرد.

اعتماد و انتخاب شهردار از بین این گزینه های تکراری و ضعیف یعنی در افتادن دوباره در مدل مدیریتی بی حاصل و خسارت بار ادوار گذشته و این مساوی با نامیدی دوباره شهروندان بهبهان خواهد بود.

منتخبین شورای ششم،
شاید به نوعی شما را آخرین امید مردم مظلوم این شهر خسته دانست، پس لطفا نگذارید امید و شور جدید این مردم به یاس مبدل گردد.