پل تاریخی شادروان شوشتر

پل بند شادروان یا بند قیصر شوشتر از پل های تاریخی ایران بر روی شاخه اصلی رودخانه کارون ( شطیط ) ساخته شده است و در گذشته یکی از مهمترین دروازه های شهر محسوب می گردید . قدمت پل به دوره ساسانی نسبت داده شده است ۰ و معتقدند اسرای رومی آن را ساخته اند .

از این پل به عنوان قدیمی ترین پل جهان یاد می شود که در زمان شاپور اول از پادشاهان مشهور ساسانی ساخته شده است . این پل مشتمل بر ۴۴ دهانه اصلی و ۴۳ دهانه فرعی بوده که در حال حاضر ۲۵ دهانه از دهانه های اصلی آن باقی مانده است ۰ در محل احداث این پل بستر رودخانه را سنگ فرش نموده اند ۰ پل بند بدلیل استفاده بهینه از بستر رودخانه بصورت منحنی احداث شده و فردوسی نیز در شاهنامه خود از این پل نام برده است .

پل شادروان یا بند قیصر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و در سال ۲۰۰۹ میلادی در سازمان یونسکو ثبت شد . اگر چه قسمت های زیادی ازپل تخریب شده است ولی هنوز عظمت پل به زیبایی بر روی رودخانه کارون خودنمایی می کند پل شادروان شوشتر یکی از سیزده قسمت سیستم آبی تاریخی شوشتر است که در نوع خود بی نظیر است .

 

سازه های آبی شوشتر شامل پل شادروان به همراه سیزده اثر دیگر شامل پل ، بند ، تونل ، آسیاب ، آبشار و کانال های آب که در ایران باستان و در فاصله دوره هخامنشیان تا ساسانیان در شهر شوشتر احداث شده است و در فهرست جهانی یونسکو ثبت گردید .

 

 

 

 

 

 

 

منبع