غرق شدن دو برادر رودخانه کارون شهرستان گتوند

 

 

دو برادر اهل روستای سیدان بخش عقیلی شهرستان گتوند در رودخانه کارون غرق شدند که جسد یکی از آنها پیدا و جستجو جهت پیدا کردن جسد غرق شده دیگر توسط گروههای امداد و نجات ادامه دارد

 

 

منبع