چهار تکنیک طلایی برای غلبه بر کاهش انگیزه و انرژی در مسیر موفقیت

هر کدام از ما به اقتضای زندگی شخصی و میل به کمال، یکسری اهداف بزرگ و بلند مدت برای خود ترسیم می‌کنیم و در راستای آنها برنامه ریزی و تلاش می‌کنیم.
بطور مثال، تغییر رشته،
تغییر شغل،
تغییر محل زندگی،
شرکت در یک مسابقه بزرگ،
افزایش درآمد و موفقیت کسب و کار،
ساخت و توسعه یک برند خاص،
و هزاران هدف دیگر که در سر می پرورانیم و عاشقانه دوستشان داریم.
بسیار طبیعی است که در مسیر رسیدن به موفقیت انگیزه و انرژی ما کاهش پیدا کند و آن انگیزه اولیه را نداشته باشیم.
برپایه‌ی تحقیقات علمی چهار تکنیک طلایی و ذهنی که می تواند کمک کند که به نقطه خوبی برگردیم و انرژی از دست رفته را ترمیم و تقویت کرد، ارائه می گردد:
۱- هدف گذاری کوتاه مدت و قابل دسترس: در این مرحله شما می توانید به جای فکر کردن به هدف بزرگ و نهایی اهداف کوچک و مرحله به مرحله ترسیم کرده و ضمن تلاش در طی این مراحل همواره خود را ارزیابی کنید.
۲- اعلام عمومی آن اهداف کوتاه مدت: برای کسانی که به شما نزدیک هستند موفقیت شما برای آنها مهم است مثلاً اعضای خانواده، یک دوست خوب، مربی، معلم، … هدف خود را بازگو و اعلام کنید، این اعلام عمومی یک باور و تعهد عملی ایجاد خواهد کرد که همواره برای رسیدن به آن گام بر می دارید.
۳- استفاده از تکنیک زیگارنیک: بدین معنی که یک کاری را در روز و یا یک مرحله از هدف‌گذاری، نیمه کاره رها کنید، ذهن شما هم در پایان آن مرحله همیشه به ساختار آن فکر می کند و هم اینکه در شروع مرحله بعد با اشتیاق و علاقه‌مندی بیشتر اقدام به ادامه کار خواهید داشت.
۴- تفکر در مورد سودمندی هدف نهایی شما برای دیگران: در این مرحله با خود بیاندیشید که نتیجه نهایی کار و هدف شما برای خود، خانواده، جامعه و دیگران چه فایده و سودمندی دارد چه کمکی به دیگران خواهد کرد، بعد از این یک احساس مفید بودن ارزشمندی به شما دست خواهد داد. و استدلال ذهنی با خود خواهید داشت اون هدف نهایی شما را به چه جایگاه ارزشی ارتقاء خواهد داد.
صرف نظر از نوع هدف و سبک زندگی با تمرین و تکرار این تکنیک‌های ذهنی می‌توانید همواره خود را با انگیزه و فعال نگهدارید، حتی اگر هدف عوض شد برنامه جدیدی نیز تنظیم کنید.

با انگیزه پیش به سوی موفقیت…

دکتر اسماعیل رحمانی
مشاور و فعال آموزشی