اعتراض نمایندگان خوزستانی به فشارهای سیاسی برای ادامه پروژه انتقال آب ونک-سولگان

جمعی از نمایندگان مجلس در اعتراض به فشارهای سیاسی برای ادامه پروژه انتقال آب ونک-سولگان نامه‌ای به رییس جمهور ارسال کرده‌اند. 

 

به گزارش خبرگزاری خورنا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور، به فشارهای سیاسی برای ادامه پروژه انتقال آب ونک-سولگان اعتراض کردند که نام حبیب آقاجری، آوانی، سید محمد مولوی، جلیل مختار، علی‌رضا ورناصری و… نیز در بین امضاکنندگان این نامه دیده می‌شود.

 

در این نامه آمده است: پروژه انتقال آب ونک-سولگان از سرشاخه‌های کارون به دشت‌های رفسنجان جهت مصارف کشاورزی با خط انتقال ۶۳۷ کیلومتری که در دولت‌های گذشته به علت اثرات مخرب محیط زیستی متوقف و رد شده است، در روزهای پایانی دولت با فشارهای خاص سیاسی بر سازمان محیط زیست، قصد دارند تحت هر شرایطی مجوز را صادر کند.

 

در ادامه این نامه تصریح شده است: با توجه به خشکسالی‌های چند ساله که حتی مناطق نزدیک دچار مشکل آب شرب و خشکی درختان و مزارع شده‌اند و همچنین مصارف پایین‌دست کارون، خصوصاً تالاب بین‌المللی شادگان دچار مشکل اساسی میگردد؛ لذا خواهشمند است با توجه به بروز نارضایتی‌های شدید اجتماعی و امنیتی دستور فرمایید هر گونه مجوز زیست محیطی در پایان دولت صادر نشود.