هنرمندان شهرستان هفتکل خواهان ورود مدیرکل ارشاد به وضعیت اسفناک این اداره شدند

برخی از هنرمندان و اصحاب رسانه شهرستان هفتکل از وضعیت بد این اداره طی تماس با خبرگزاری خورنا ابراز گلایه کردند.

متاسفانه نبود نیروی ادارای(اداره ارشاد شهرستان هفتکل یک نیرو دارد آن هم فقط رئیس این اداره است) صدای هنرمندان و اصحاب رسانه این شهرستان را درآورده و خواهان ورود مدیر کل ارشاد اسلامی به وضعیت اسفناک این اداره شدند.

آقای مدیرکل آیا خبر دارید اگر رئیس اداره برفرض مثال در جلسه یا در ماموریت اداری باشد درب این اداره باید بسته شود که اکثر اوقات به همین شکل است.

از مشکلات عدیده این اداره عدم تکمیل و تجهیز فرهنگ سرای این اداره پس چندین سال که مایه دلسردی هنرمندان این شهرستان شده است.

طبق اعلام یک منبع رسمی تمام تنخواه مالی این اداره در یک سال یک میلیون تومان بوده ، بنظر شما هزینه های جاری این اداره چگونه باید تامین شوند.

آقای مدیرکل به وضعیت وخیم این اداره بصورت اورژانس رسیدگی کنید یا همین نمایندگی هم پیش کش حضرتعالی