۳۷ کیلومتر اصلاح شبکه آب شرب در گتوند و سماله

 

فروتن کریمی رئیس آبفا شهرستان گتوند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خورنا گفت : حدود ۲۴ کیلومتر اصلاح شبکه آب شرب شهرستان گتوند با نصب ۲۱۰۰ انشعاب انجام گرفته و با پیگیری سهراب گیلانی نماینده شهرستان پیمانکار مشغول به کار شده و در حال تحویل انشعابات به مشترکین می باشد

 

کریمی افزود : لازم به ذکر است در طول هفته گذشته ۶۰۰ انشعاب جدید آب وارد مدار و به مشترکین تحویل داده شده است و پیمانکار همچنان در حال کار می باشد

 

وی بیان داشت : ۱۳ کیلومتر هم اصلاح شبکه در شهر سماله اجرا شده و این در صورتی است که شهر سماله را به صورت ۱۰۰درصد اصلاح شبکه نموده ایم و با توجه به اینکه شهر سماله ۶۰۰ انشعاب دارد ابراز امیدواری کرد که در سریعترین زمان انشعابات نصب و تحویل مشترکین داده شود

 

کریمی در آخر افزود : کیت های انشعاب آماده و تحویل پیمانکار جهت نصب داده شده اند که إن شاالله بزودی مشکل شهر سماله با نصب انشعابات حل و با خارج شدن شبکه قدیمی و فرسوده از مدار از شبکه جدید آب شرب پایدار برخوردار خواهند شد

 

منبع