دستگیری عاملین تیر اندازی گلگیر با عملیات تعقیب و گریز نیروهای انتظامی

به گزارش خورنا // عاملین تیر اندازی روز گذشته در گلگیر با عملیات تعقیب و گریز نیروهای انتظامی دستگیر شدند.

 

به گزارش خبرگزاری خورنا// عاملین تیر اندازی گلگیر ک در پی آن  رئیس شورای شهر گلگیر مورد اصابت قرار گرفته بود با تمهیدات لازم و شگردهای پلیسی دستگیر شدند.

به گفته بن سعید دادستان شهرستان مسجدسلیمان ضاربین سه نفر بودند ک اکنون بازداشت بوده و تحقیقات بیشتر در حال انجام است، اسلحه بکارگرفته شده نیز ضبط گردیدو امنیت در منطقه حاکم می باشد.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.