رئیس شورای شهر گلگیر مورد اصابت گلوله قرار گرفت 

خبرگزاری خورنا : رئیس شورای شهر گلگیر بر اثر اصابت گلوله مجروح و در بیمارستان بستری شد.
خبرگزاری خورنا : رئیس شورای شهر گلگیر بر اثر اصابت گلوله مجروح و در بیمارستان بستری شد.به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان روز گذشته بیست و سوم تیرماه  دریک درگیری در شهر گلگیر سجاد اسکندری رئیس شورای شهر گلگیر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان اعزام گردید. بنا بر اطلاعات رسیده حال عمومی ایشان خوب و ضارب یا ضاربین شناسایی و در حال حاضر متواری هستند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • درود بر شما🤚🌹۔ لطفا کپی نکنید از روی سایت رویش زاگرس۔ لااقل بزن بہ نقل از رویش زاگرس۔