اطفای کامل آتش سوزی انبار مواد شیمیایی مجتمع پتروشیمی امیرکبیر/حادثه خسارت جانی نداشت/تولید به قوت خود باقی است

آتش سوزی که در محل انبار مواد شیمیایی پتروشیمی امیرکبیر رخ داده بود؛به طور کامل اطفا شد.این حادثه خوشبختانه هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشت.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر؛ تمام خطوط تولید پتروشیمی امیرکبیر مطابق برنامه فعالیت خود را ادامه می دهند و این حادثه هیچ گونه اختلالی را در روند تولید و فعالیت های واحد های عملیاتی و فنی ایجاد نکرد‌. شایان ذکر است علت حادثه در دست بررسی است.