معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خوزستان در بازدید از اماکن ورزشی مدارس رامشیر:، خبر داد:

راه اندازی اتاق ورزش ویژه دانش آموزان دختر شهرستان

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خوزستان از راه اندازی اتاق ورزش دانش آموزان دختر در دبستان حضرت آسیه (س)‌ برای سال تحصیلی پیش رو خبر داد.

محمود معزی در بازدید از اماکن ورزشی مدارس با بیان اینکه توسعه ورزش همگانی سبب شادابی و تحرک هر چه بیشتر دانش آموزان می شود، گفت: راه اندازی اتاق ورزش محیط ایمن و بانشاطی را برای دانش آموزان دختر فراهم می آورد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه همه دانش آموزان مدارس دخترانه از امکانات اتاق ورزش استفاده خواهند کرد،‌ توضیح داد: دبستان حضرت آسیه (س) به دلیل قرار گرفتن در مرکز شهر و دسترسی آسان تر دانش آموزان سایر مدارس به آن برای راه اندازی اتاق ورزش در نظر گرفته شده است.

معزی با اشاره به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اظهار کرد: یکی از مهم ترین اهداف سند تحول بنیادین، ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی است که به همین منظور درصدد راه اندازی چند مکان ورزشی مناسب و تجهیز مدارس در مناطق کم برخوردار هستیم.

معاون تربیت و سلامت آموزش و پرورش خوزستان در پایان با قدردانی از پیگیری های مستمر علی شریفی مدیر آموزش و پرورش شهرستان رامشیر، تصریح کرد:
مدیریت صحیح، کلیدی‌ترین نکته برای عملکرد خوب مجموعه تعلیم و تربیت است که به عنوان گرداننده و هماهنگ کننده اصلی فعالیت های آموزشی و پرورشی زمینه اجرای دقیق قوانین و هدایت افراد تحت امر را فراهم می کند.