خیّر دزفولی یک دستگاه دیالیز به بیمارستان گنجویان اهدا کرد

 به گزارش خورنا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول خبر داد: یک دستگاه دیالیز توسط خیّر دزفولی به بخش دیالیز بیمارستان بزرگ دزفول (دکتر گنجویان) اهدا گردید.

عبدالکریم فیروز زاده در اینباره اظهار داشت: خانواده (ع.ا) که به درخواست خودشان از ذکر نامشان خودداری نموده ایم از جمله خیّرین دزفولی حوزه سلامت می باشند که با اهدای یک دستگاه دیالیز با هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال به بخش دیالیز بیمارستان بزرگ دزفول (دکتر گنجویان) نام خود را در جمع خیّرین سلامت جاودانه کردند.

دکتر فیروز زاده ضمن تأکید بر اینکه خیرین حوزه سلامت معامله ای پر سود را با خدای خود انجام می دهند، افزود: حوزه سلامت به ‌عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی امر توسعه در کشور است و خیرین سلامت نقش تأثیرگذار و مهمی در تأمین و ارتقای سطح سلامت در جامعه را دارند.

در خاتمه معاون درمان دانشگاه گفت:بدینوسیله از این خانواده و سایر خیّرین حوزه سلامت شهرستان دزفول بابت حمایت های مالی و معنوی خود در زمان های حساس و بحرانی که همواره همراهی دلسوز و پشتیبانی مطمئن برای دانشگاه علوم پزشکی دزفول بوده اند کمال تشکر و امتنان را داریم.