وام ۵ میلیون تومانی ازدواج به تاریخ پیوست

خورنا: حسین معتمدنیا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: مقرر است کار گروهی از سوی وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی در خصوص مشکلات پرداخت وام ازدواج تشکیل شود.

وی ادامه داد: نحوه تخصیص اعتبار،‌ دلایل عدم پرداخت وام ازدواج و همچنین میزان اعتبار وام ازدواج از مسائلی است که در این کار گروه بررسی خواهد شد.

مدیر کل دفتر ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه منتظر مشخص شدن نماینده بانک مرکزی در این کار گروه هستیم افزود: سامانه ازدواج متعلق به شورای پول و اعتبارات که در آن ۴ تبصره معرفی شده تا وام ازدواج به ۵ میلیون افزایش یابد اما این موضوع فعلا به دلیل عدم اعتبار محقق نخواهد شد.

حسین معتمدنیا خاطر نشان کرد: ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در اسفند ماه برگزار خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.