عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی

واکنش معنادار سیداحمدآوایی به طرح مجلس در خصوص فضای‌مجازی

 

سید احمد آوایی نماینده مردم شریف دزفول و عضو کمیسیون امنیت ملی و‌سیاست خارجی مجلس در توئیتی نسبت به طرح مجلس در خصوص محدودیت فضای مجازی واکنش نشان داد که متن این پیام به شرح ذیل است:

با ولنگاری در فضای‌مجازی باید مقابله کرد اما نه به این معنا که به دنبال”بازگشت به عقب”باشیم.

طرح محدودسازی و مسدودسازی پیام‌رسان‌ها نه تنها صیانت از کاربران نیست، که *مخالفت* با خواست و اراده آن‌هاست.

بی توجهی به مردمان مستضعف اما خلاقی است که در این اوضاع آشفته اقتصادی، از طریق همین پیام‌رسان‌ها امرار معاش می‌کنند.

جلوگیری از ولنگاری در فضای‌مجازی، روش‌های مدیریتی نرم می‌طلبد نه عقب‌گرد با اقدامات آمرانه سخت.

از #فرصت‌ها، تهدیدنسازیم، ما نمی‌توانیم در مقابل مردم بایستیم.