نتایج رسمی انتخابات اعضای شورای شهر رودزرد اعلام شد

نتایج رسمی انتخابات اعضای شورای شهر رودزرد از سوی فرمانداری اعلام شد

۱ – علی کلاه کج ۸۳۰ رای
۲- احمد رستمی اصل ۷۹۳ رای
۳- هادی هادی نژاد ۷۷۲ رای
۴- ماندنی کلاه کج ۷۳۷ رای
۵- یدالله بهمنی تبار ۶۱۰ رای

۶-روح الله کلاه کج ۵۸۷ رای
۷- ابوذر بهمنی نیا ۵۳۴ رای
۸- مرتضی حردانیان طلب ۵۳۳ رای
۹- احسان بدری ۵۳۲ رای
۱۰- صادق مرادی ۴۶۸ رای
۱۱ – جابر راکیانی ۱۶۳ رای
۱۲ – عیسی بیر ۲ رای رای
۱۳- جبار مظلومی ۱ رای