مجوز لوله کشی خطوط گاز به مناطق محروم شهیون صادر شد

سید احمد آوایی نماینده مردم شریف شهرستان دزفول به منظور خدمات دهی و انتقال خط گاز به مناطق محروم شهرستان دزفول با تربتی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران دیدار کرد.

آوایی در این دیدار از نبود خط لوله کشی انتقال گاز در مناطق بخش شهیون به شدت انتقاد کرد و تاکید کرد هر چه زودتر ضمن مجوز انتقال خط لوله به شهیون مراحل برگزاری مناقصه و واگذاری این پروژه به پیمانکار مشخص گردد

پس از این جلسه طی نامه ای مجوز انتقال گاز به مناطق محروم و کم برخوردار شهیون صادر گردید و مقرر گردید در اسرع وقت مراحل انجام مناقصه و انتقال خط گاز به این بخش انجام گیرد.

به این ترتیب با صدور این مجوز سید احمد آوایی نماینده مردم شریف شهرستان دزفول به انتظار چند ساله مردم شهیون در خصوص انتقال خطوط گاز پایان داد و به زودی شاهد رفع محرومیت در این بخش مهم خواهیم بود