رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد:

محموله جدید واکسن کرونا وارد خوزستان شد/ تزریق دوز دوم به سالمندان بالای ۶۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: خوشبختانه با ورود محموله جدید واکسن کرونا به استان، روند واکسیناسیون گروه های هدف آغاز شده است.

به گزارش خورنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دکتر فرهاد ابول نژادیان با بیان این خبر افزود: در این مرحله؛ دوز دوم واکسن کرونای سالمندان بالای ۶۵ سال که دوز اول را دریافت کرده بودند؛ تامین شده است و این افراد منتظر تماس کارشناسان بهداشتی برای حضور در مراکز بهداشت جهت تزریق واکسن باشند.

وی تصریح کرد: در این مرحله، به منظور جلوگیری از هرگونه تجمع و ازدحام، واکسن دوز دوم افرادی تزریق میشود که کارشناسان بهداشتی با آنها تماس گرفته باشند و سالمندان عزیز از هرگونه مراجعه به مراکز بهداشتی بدون هماهنگی پرهیز کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان گفت: در صورت تجمع در مراکز بهداشتی خطر سرایت بیماری وجود دارد که این موضوع بسیار خطرناک است.